Projekty UE

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 17.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii  wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

3. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej– załącznik nr 9.

10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

PROJEKT NR: POIR.03.02.02-00-0460/16

NAZWA PROJEKTU:

„Wdrażanie innowacyjnej technologii wykonania konstrukcji i elementów wyposażenia domów z drewna odpadowego klejonego przestrzennie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „GOLBALUX” Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 8 833 582,13 PLN (netto), 10 865 306,02 PLN (brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 5 999 637,76 PLN

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie innowacyjnej technologii wykonania konstrukcji i elementów wyposażenia domów z drewna odpadowego klejonego przestrzennie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „GOLBALUX” Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-0460/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie_ofertowe_nr_1_POIR_2017.pdf

Dokumentacja projektowa

1 ZO_GOLBALUX_formularz oferty_ost.docx

2_ZO_GOLBALUX_Zal 2_oświadczenie_o_braku_powiązań-1.docx

3_ZO_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia-1.docx

4_ZO_GOLBALUX_Zal_4_wykaz_osob.docx

5_UMOWA_ZO_GOLBALUX_Zal 5_wzor_umowy_29_03_2017.pdf

Hala_Produk_Przedmiar_Robot_I.pdf

Przedmiar_Robot_II_Czesc_Socjalna_Hala_Produkcyjna.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 2

CNC_ZO_ZAPYTANIE_GOLBALUX_centrum_ciesielskie_CNC.pdf

CNC_1_ZO2_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_Centrum_Ciesielskie_CNC.docx

2_CNC_ZO2_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_Centru_Ciesielskie_CNC.docx

3_CNC_ZO2_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia_Centrum_Ciesielskie_CNC.docx

Zapytanie ofertowe nr. 3

Zapytanie_ofertowe_nr_3_POIR_2017_–_linia_do_rozkroju_drewna_ta.pdf

Linia_1_ZO3_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_linia_do_rozkroju.docx

2_Linia_ZO2_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_Linia_do_rozkroju_drewna_tartacznego.docx

3_LINIA_ZO2_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia_linia_do_rozkroju_drewna_tartacznego.docx

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 z dnia 10.04.2017

Informujemy, iż w dniu 10.04.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 1/POIR/2017. Zmianie uległy zapisy paragrafu 7 wzoru umowy.

W związku z tym wydłużony został termin składania ofert do 25.04.2017. Zmienione elementy zapytania poniżej.

1_ZO_1_POIR_2017.pdf

5_ZO_GOLBALUX_Zal 5_wzor_umowy_zmiana par_7-3_10_04_2017.doc

Zapytanie ofertowe nr.4

ZO_4_POIR_2017.pdf

1_ZO4_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_Suszarnie_Prozniowe-1.docx

2_ZO4_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx

Projekt_Architekto-Budowlany_Suszar_Prozniowa.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 5

ZO_5_POIR_2017.pdf

1_ZO5_GOLBALUX_Zal_1_formularz_ oferty_Piece_ CO.DOCX

2_ZO5_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Projekt_Architekto-Budowlany_Inst_Odciagu_Trocin_Kotly-Piece.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 6

ZO_6_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO6_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO6_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

ProjektArchitekto-BudowlanySILOS.pdf

ProjektArchitekto-BudowlanyInstOdciaguTrocin.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 7

ZO_7_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO7_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO7_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 8

ZO_8_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO8_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO8_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan

Zapytanie ofertowe nr. 9

ZO_9_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO9_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO9_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx

Zapytanie ofertowe nr. 10

10_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_10_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO_10_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 11

11_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_11_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO_11_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 12

12_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO12_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO12_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 13

13_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO13_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO13_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 14

14_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO14_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO14_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 15

15_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO15_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO15_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1/POIR/2017

ZO1_WYBOR

Zapytanie ofertowe nr. 16

16_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO16_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO16_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_2.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_3.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_4.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 5/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_5.jpg

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 8/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO8_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 9/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO9_POIR_2017_N.pdf

Zal_1_ZO9_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 10/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO10_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 11/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO11_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 12/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO12_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 13/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO13_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 14/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO14_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 15/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO15_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 16/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO16_POIR_2017_N.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6/POIR/2017

Info_ZO_6_POIR_2017.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7/POIR/2017

Info_ZO_7_POIR_2017.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 8/POIR/2017

Info_ZO_8.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 9/POIR/2017

Info_ZO_9.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10/POIR/2017

Info_ZO_10.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 12/POIR/2017

Info_ZO_12.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13/POIR/2017

Info_ZO_13.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14/POIR/2017

Info_ZO_14.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16/POIR/2017

Info_ZO_16.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11/POIR/2017

Info_ZO_11.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15/POIR/2017

Info_ZO_15.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 17

ZO_17_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_17_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_1_Formularz_oferty_ZO17.pdf

Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

Zal_3_oswiadczenie_zbywcy.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17/POIR/2017

wybor_17_poir_2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 18

zo_18_2017.pdf

Zal_1_ZO_18_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO18_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zal_3_ZO17_GOLBALUX_oswiadczenie_zbywcy_dotyczace_uzywanego_srodka_trwa.docx

Informacja o sprostowaniu do zapytania ofertowego nr 18/POIG/2017 na dostawę ładowarki czołowej i ładowarki teleskopowej.

informacja_o_sprostowaniu.pdf

zapytanie_ofertowe18.pdf

Zal_1_ZO_18_GOLBALUX_formularz_oferty1.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18/POIR/2017

Informacja_o _wyborze_ZO_18_POIR_2017_HKL

ZO_18_POIR_2017_Ladowarka_teleskopowa_Informacja_THUiS

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii  wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

3. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej– załącznik nr 9.

10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

©2020 GOLBALUX

Projekt i wykonanie: Net Partners