Projekty UE

Informujemy, że GOLBALUX SP. Z O.O. zrealizował projekt pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim.” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP. Projekt o numerze POPW.01.02.00-18-0008/19. 
Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" SP. Z O.O.
Nazwa projektu: "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów GOLBALUX SP. Z O.O na rynek francuski i szwedzki
Jednym z efektów projektu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu: 462 723,54 PLN;
Wartość kosztów kwalifikowanych: 376 198,00 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 319 768,30 PLN.
 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu była realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Przedmiotowy projekt umożliwił firmie GOLBALUX osiągnięcie następujących efektów:

1.Wdrożenie do oferty firmy:

a) dwóch znacznie udoskonalonych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane 35 m2,

b) trzech nowych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 35 m2,

- system modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych.

2.Stworzenie nowej marki.

3.Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

4.Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

 

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu była realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2022 dotyczące realizacji  Oprogramowania konfiguratora produktów online, 1 szt.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację Oprogramowania konfiguratora produktów online, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: automat  do nakładania tynku elewacyjnego i pilarka tarczowa (skosówka)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Automat  do nakładania tynku elewacyjnego - 1 szt – BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA*
CZĘŚĆ II: Pilarka tarczowa (skosówka) – 1 szt;

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 
*Z uwagi na konieczność uzupełnienia specyfikacji urządzenia postępowanie ofertowe zostało wznowione. 
Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_część II
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci ładowarki teleskopowej i ładowarki czołowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Ładowarka teleskopowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Ładowarka czołowa - 1 szt.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2022 dotyczące realizacji  Oprogramowania konfiguratora produktów online, 1 szt.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na realizację Oprogramowanie konfiguratora produktów online, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
•    Zapytanie ofertowe
•    Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
•    Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
•    Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3. 
•    Wizualizacja konfiguratora – Załącznik nr 4. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 24/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci  Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę środków trwałych w postaci Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania – 1 szt. w odniesieniu do projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci ładowarki teleskopowej i ładowarki czołowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Ładowarka teleskopowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Ładowarka czołowa - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3.Oświadczenie o pochodzeniu używanego środka trwałego
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Szlifierek 600, 2 szt.  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Szlifierka 600 - TYP A, 1 szt;
CZĘŚĆ II: Szlifierka 600 - TYP B, 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 22/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: automat  do nakładania tynku elewacyjnego i pilarka tarczowa (skosówka)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Automat  do nakładania tynku elewacyjnego - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Pilarka tarczowa (skosówka) – 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/TŁUMACZENIA DOT. ZAKUPU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ GOLBALUX I JEJ PODSTRON NA JĘZYK FRANCUSKI, SZWEDZKI A TAKŻE JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług polegających na kompleksowym tłumaczeniu strony internetowej www.golbalux.pl i jej podstron produktowych na język francuski, szwedzki a także język angielski w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/DRUK DOT. ZAKUPU USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych - katalogów w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: ścisk hydrauliczny i pilarka tarczowa (skosówka)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: ścisk hydrauliczny - 1 szt;

CZĘŚĆ II: pilarka tarczowa (skosówka) - 1 szt – BRAK OFERT

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: czopiarka do drewna,  trak piłowy, piła formatyzująca, wielopiła, piła obrzynająca, strugarka wielostronna, zestaw podajników.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Czopiarka do drewna - 1 szt;

CZĘŚĆ II: Trak piłowy do drewna średniowymiarowego, 1 szt;

CZEŚĆ III: Piła formatyzująca, 1 szt;

CZĘŚĆ IV: Wielopiła, 1 szt;

CZĘŚĆ V: Piła obrzynająca, 1 szt;

CZĘŚĆ VI: Strugarka wielostronna, 1 szt;

CZĘŚĆ VII: Zestaw podajników, 1 zestaw.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:

 

ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/TŁUMACZENIA DOT. ZAKUPU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ GOLBALUX I JEJ PODSTRON NA JĘZYK FRANCUSKI, SZWEDZKI A TAKŻE JĘZYK ANGIELSKI
"GOLBALUX" Sp. z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na kompleksowym tłumaczeniu strony internetowej www.golbalux.pl i jej podstron na produktowych na język francuski, szwedzki a także język angielski w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Załączniki:
1.    Rozeznanie rynkowe
2.    Formularz ofertowy
3.    Oświadczenie o braku powiązań
 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/DRUK DOT. ZAKUPU USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 
"GOLBALUX" Sp. z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych - katalogów w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Załączniki:
1.  Rozeznanie rynkowe
2.  Formularz ofertowy
3.  Oświadczenie o braku powiązań.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/INT/2022 DOT. ZAKUPU USŁUGI WYKONANIA ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – BATIMAT 2022
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji na targi BATIMAT 2022 (Paryż, Francja), 3-6 października 2022 r. w ramach projektu pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Szlifierek 600, 2 szt.  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Szlifierka 600 - TYP A, 1 szt;
CZĘŚĆ II: Szlifierka 600 - TYP B, 1 szt;

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/INT/2022 DOT. ZAKUPU USŁUGI WYKONANIA ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – BATIMAT 2022


GOLBALUX zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji na:
- BATIMAT 2022 (Paryż, Francja), 3-6 października 2022 r.
w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
c) Rzut hali wystawowej  – załącznik nr 3.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 20/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci ścisk hydrauliczny i pilarka tarczowa (skosówka)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Ścisk hydrauliczny - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Pilarka tarczowa (skosówka) – 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: czopiarka do drewna,  trak piłowy, piła formatyzująca, wielopiła, piła obrzynająca, strugarka wielostronna, zestaw podajników 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Czopiarka do drewna - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Trak piłowy do drewna średniowymiarowego, 1 szt;
CZEŚĆ III: Piła formatyzująca, 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Wielopiła, 1 szt;
CZĘŚĆ V: Piła obrzynająca, 1 szt;
CZĘŚĆ VI: Strugarka wielostronna, 1 szt;
CZĘŚĆ VII: Zestaw podajników, 1 zestaw. 

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej i sprężarki śrubowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘSĆ I: Szlifierka szerokotaśmowa – 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Dwupiła formatowa i Formatyzerka dwustronna
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Dwupiła formatowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Formatyzerka dwustronna - 1 szt.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 18/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej i sprężarki śrubowej

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘSĆ I: Szlifierka szerokotaśmowa – 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 16/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej

Postępowanie ofertowe zostało unieważnione. Zgodnie z rozdziałem VII. Zapytania „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA” punkt 12 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn."

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: zagęszczarka - ubijaczka skoczek, sprężarka śrubowa, strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych, rębak rozdrabniacz do drewna, urządzenie do badania szczelności domów.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Zagęszczarka - ubijaczka skoczek - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt – BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA*
CZĘŚĆ III: Strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych - 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Rębak rozdrabniacz do drewna - 1 szt;
CZĘŚĆ V: Urządzenia do badania szczelności domów - 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 
*Z uwagi na konieczność uzupełnienia specyfikacji urządzenia postępowanie ofertowe zostanie wznowione. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.III
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.IV
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.V

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Dwupiła formatowa i Formatyzerka dwustronna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Dwupiła formatowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Formatyzerka dwustronna - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3.Oświadczenie o pochodzeniu używanego środka trwałego

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 16/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci szlifierki szerokotaśmowej w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 15/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: zagęszczarka - ubijaczka skoczek, sprężarka śrubowa, strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych, rębak rozdrabniacz do drewna, urządzenie do badania szczelności domów

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Zagęszczarka - ubijaczka skoczek - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt;
CZĘŚĆ III: Strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych - 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Rębak rozdrabniacz do drewna - 1 szt;
CZĘŚĆ V: Urządzenia do badania szczelności domów - 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 14/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego 

 

 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Spodziewane efekty projektu to:

1.Wdrożenie do oferty firmy:

a) 2 znacznie udoskonalonych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane 35 m2,

b) 3 nowych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 35 m2,

- system modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych.

2.Stworzenie nowej marki.

3.Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

4.Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

 

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: " Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 12/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy Samochodu z HDS-em w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Informujemy, iż nie złożono żadnej oferty.
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 11/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci Manipulatora płyt OSB KG.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci w postaci Manipulatora płyt OSB KG – 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 10/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy Samochodu z HDS-em w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Informujemy, iż nie złożono żadnej oferty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci Manipulatora płyt OSB KG.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę środków trwałych w postaci Manipulator płyt OSB KG - 1 szt. w odniesieniu do projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci przecinarki taśmowej warsztatowej, wiertarko frezarka stołowej, manipulator płyt OSB KG, rusztowania, giętarki do blachy, spawarka półautomatycznej MIGOTAM.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Przecinarka taśmowa warsztatowa  - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Wiertarko frezarka stołowa - 1 szt;
CZĘŚĆ III: Manipulator płyt OSB KG - 1 szt - BRAK OFERT;
CZĘŚĆ IV: Rusztowanie – 1 kpl;
CZĘŚĆ V: Giętarka do blachy - 1 szt;
CZĘŚĆ VI: Spawarka półautomatyczna MIGOTAM - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 07.07.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci przecinarki taśmowej warsztatowej, wiertarko frezarka stołowej, manipulator płyt OSB KG, rusztowania, giętarki do blachy, spawarka półautomatycznej MIGOTAM
Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 07.07.2021 r. 

Załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci przecinarki taśmowej warsztatowej, wiertarko frezarka stołowej, manipulator płyt OSB KG, rusztowania, giętarki do blachy, spawarka półautomatycznej MIGOTAM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Przecinarka taśmowa warsztatowa  - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Wiertarko frezarka stołowa - 1 szt;
CZĘŚĆ III: Manipulator płyt OSB KG - 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Rusztowanie – 1 kpl;
CZĘŚĆ V: Giętarka do blachy - 1 szt;
CZĘŚĆ VI: Spawarka półautomatyczna MIGOTAM - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 8/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – wózek widłowy – 1 szt.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wózek widłowy, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/2021 dotyczące dostawy wózka widłowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wózka widłowego, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/2021 dotyczące dostawy wózka widłowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o
przedkłada do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy*. 

Dotyczy projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

*Zgodnie z pkt VII 12. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn.
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH –  Podnośnik samochodowy - zwyżka z koszem 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Podnośnik samochodowy - zwyżka z koszem w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci automatów do ostrzenia noży i frezów, polewarek i rusztowania
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I Automat do ostrzenia frezów – 1 szt,
CZĘŚĆ II Automat do ostrzenia noży - 1 szt,
CZĘŚĆ III Polewarka szczotkowa - 2 szt,
CZĘŚĆ IV Rusztowanie – 1 kpl. – BRAK OFERT.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.III

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/2021 dotyczące dostawy wózka widłowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wózka widłowego, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – wózki widłowe,2 szt.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
- TYP A – 1 sztuka (CZĘŚĆ I)– anulowano*,
- TYP B – 1 sztuka (CZESĆ II) – rozstrzygnięto
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

*Zgodnie z pkt VIII 12. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_TYP B

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Podnośnik samochodowy - zwyżka z koszem
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Podnośnika samochodowego - zwyżka z koszem w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Zakup linii maszyn do wykonania wzorów paneli dachowych oraz podbić dachowych
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I Frezarka dolnowrzecionowa – 1 szt,
CZĘŚĆ II Wyrówniarka do drewna - 1 szt,
CZĘŚĆ III Grubościówka do drewna - 1 szt,
CZĘŚĆ IV Piła formatowa - 1 szt,
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.III
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.IV

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci automatów do ostrzenia noży i frezów, polewarek i rusztowania

Treść:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci automatów do ostrzenia noży i frezów, polewarek i rusztowania w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Komputery i urządzenia drukujące - wielkoformatowe

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
- Komputery (2 stanowiska) - CZĘŚĆ I,
- Urządzenia drukujące - wielkoformatowe (2 stanowiska) – CZĘŚĆ II.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego_Komputery
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego_Urządzenia drukujące

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Centrum CNC

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Centrum CNC w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/2021 dotyczące dostawy wózków widłowych


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wózków widłowych, 2 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące zakupu linii maszyn do wykonania wzorów paneli dachowych oraz podbić dachowych

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci linii maszyn do wykonania wzorów paneli dachowych oraz podbić dachowych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 dotyczące dostawy komputerów i urządzeń drukujących

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Komputery i urządzenia drukujące - wielkoformatowe w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2021


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowanie wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX w  wyniku  wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2021 dotyczące zaprojektowania wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych

Szanowni Państwo,
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na zaprojektowaniu wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX w  wyniku  wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.
4. Plan Realizacji Usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 4.
5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 5.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021 dotyczące dostawy Centrum CNC

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Centrum CNC w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/WNIP/2021/INT dotyczącego dostawy oprogramowania tj.  Zakupu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy wartości niematerialnych i prawnych  w postaci  Zakupu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/WNIP/2021 dotyczącego dostawy oprogramowania tj.  Zakup programów komputerowych konstrukcyjnych – 2 sztuki
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy oprogramowania tj.  Zakup programów komputerowych konstrukcyjnych – 2 sztuki w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2021/INT dotyczące dostawy oprogramowania 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych  w postaci  Zakupu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2021 dotyczące dostawy oprogramowania 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania tj. Zakup programów komputerowych konstrukcyjnych – 2 sztuki w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: FRANCUSKIM I SZWEDZKIM

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: francuskim i szwedzkim w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH, ZAPROJEKTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, KATALOGU, NOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, KOMUNIKATÓW WZORCOWYCH ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ MARKI I STRATEGII MARKETINGOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych, zaprojektowanie strony internetowej, katalogu, nośników komunikacji marketingowej, komunikatów wzorcowych oraz opracowania nowej marki i strategii marketingowej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencje, Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach I Etapu działania nr: POPW.01.04.00-18-0108/18.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH, ZAPROJEKTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, KATALOGU, NOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, KOMUNIKATÓW WZORCOWYCH ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ MARKI I STRATEGII MARKETINGOWEJ

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze, zaprojektowanie strony internetowej, katalogu, nośników komunikacji marketingowej, komunikatów wzorcowych oraz opracowania nowej marki i strategii marketingowej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencje, Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach I Etapu działania nr: POPW.01.04.00-18-0108/18.

W załączeniu dokumentacja związania z postępowaniem ofertowym.
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań 

Plan  realizacji 

Zestawienie potwierdzające 

Oświadczenie o dysponowaniu zespołem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH 
Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: FRANCUSKIM I SZWEDZKIM

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica zaprasza do złożenia oferty na zakup usług doradczych związanych 
z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: francuskim i szwedzkim w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19

W załączeniu dokumentacja związania z postępowaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie

Metodologia realizacji usług 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 17.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii  wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

3. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej– załącznik nr 9.

10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

PROJEKT NR: POIR.03.02.02-00-0460/16

NAZWA PROJEKTU:

„Wdrażanie innowacyjnej technologii wykonania konstrukcji i elementów wyposażenia domów z drewna odpadowego klejonego przestrzennie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „GOLBALUX” Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 8 833 582,13 PLN (netto), 10 865 306,02 PLN (brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 5 999 637,76 PLN

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie innowacyjnej technologii wykonania konstrukcji i elementów wyposażenia domów z drewna odpadowego klejonego przestrzennie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „GOLBALUX” Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-0460/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie_ofertowe_nr_1_POIR_2017.pdf

Dokumentacja projektowa

1 ZO_GOLBALUX_formularz oferty_ost.docx

2_ZO_GOLBALUX_Zal 2_oświadczenie_o_braku_powiązań-1.docx

3_ZO_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia-1.docx

4_ZO_GOLBALUX_Zal_4_wykaz_osob.docx

5_UMOWA_ZO_GOLBALUX_Zal 5_wzor_umowy_29_03_2017.pdf

Hala_Produk_Przedmiar_Robot_I.pdf

Przedmiar_Robot_II_Czesc_Socjalna_Hala_Produkcyjna.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 2

CNC_ZO_ZAPYTANIE_GOLBALUX_centrum_ciesielskie_CNC.pdf

CNC_1_ZO2_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_Centrum_Ciesielskie_CNC.docx

2_CNC_ZO2_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_Centru_Ciesielskie_CNC.docx

3_CNC_ZO2_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia_Centrum_Ciesielskie_CNC.docx

Zapytanie ofertowe nr. 3

Zapytanie_ofertowe_nr_3_POIR_2017_–_linia_do_rozkroju_drewna_ta.pdf

Linia_1_ZO3_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_linia_do_rozkroju.docx

2_Linia_ZO2_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_Linia_do_rozkroju_drewna_tartacznego.docx

3_LINIA_ZO2_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia_linia_do_rozkroju_drewna_tartacznego.docx

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 z dnia 10.04.2017

Informujemy, iż w dniu 10.04.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 1/POIR/2017. Zmianie uległy zapisy paragrafu 7 wzoru umowy.

W związku z tym wydłużony został termin składania ofert do 25.04.2017. Zmienione elementy zapytania poniżej.

1_ZO_1_POIR_2017.pdf

5_ZO_GOLBALUX_Zal 5_wzor_umowy_zmiana par_7-3_10_04_2017.doc

Zapytanie ofertowe nr.4

ZO_4_POIR_2017.pdf

1_ZO4_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_Suszarnie_Prozniowe-1.docx

2_ZO4_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx

Projekt_Architekto-Budowlany_Suszar_Prozniowa.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 5

ZO_5_POIR_2017.pdf

1_ZO5_GOLBALUX_Zal_1_formularz_ oferty_Piece_ CO.DOCX

2_ZO5_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Projekt_Architekto-Budowlany_Inst_Odciagu_Trocin_Kotly-Piece.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 6

ZO_6_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO6_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO6_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

ProjektArchitekto-BudowlanySILOS.pdf

ProjektArchitekto-BudowlanyInstOdciaguTrocin.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 7

ZO_7_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO7_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO7_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 8

ZO_8_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO8_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO8_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan

Zapytanie ofertowe nr. 9

ZO_9_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO9_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO9_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx

Zapytanie ofertowe nr. 10

10_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_10_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO_10_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 11

11_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_11_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO_11_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 12

12_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO12_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO12_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 13

13_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO13_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO13_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 14

14_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO14_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO14_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 15

15_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO15_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO15_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1/POIR/2017

ZO1_WYBOR

Zapytanie ofertowe nr. 16

16_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO16_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO16_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_2.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_3.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_4.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 5/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_5.jpg

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 8/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO8_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 9/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO9_POIR_2017_N.pdf

Zal_1_ZO9_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 10/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO10_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 11/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO11_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 12/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO12_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 13/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO13_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 14/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO14_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 15/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO15_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 16/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO16_POIR_2017_N.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6/POIR/2017

Info_ZO_6_POIR_2017.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7/POIR/2017

Info_ZO_7_POIR_2017.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 8/POIR/2017

                                                                                                                       Info_ZO_8.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 9/POIR/2017

Info_ZO_9.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10/POIR/2017

Info_ZO_10.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 12/POIR/2017

Info_ZO_12.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13/POIR/2017

Info_ZO_13.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14/POIR/2017

Info_ZO_14.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16/POIR/2017

Info_ZO_16.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11/POIR/2017

Info_ZO_11.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15/POIR/2017

Info_ZO_15.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 17

ZO_17_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_17_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_1_Formularz_oferty_ZO17.pdf

Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

Zal_3_oswiadczenie_zbywcy.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17/POIR/2017

wybor_17_poir_2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 18

zo_18_2017.pdf

Zal_1_ZO_18_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO18_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zal_3_ZO17_GOLBALUX_oswiadczenie_zbywcy_dotyczace_uzywanego_srodka_trwa.docx

Informacja o sprostowaniu do zapytania ofertowego nr 18/POIG/2017 na dostawę ładowarki czołowej i ładowarki teleskopowej.

informacja_o_sprostowaniu.pdf

zapytanie_ofertowe18.pdf

Zal_1_ZO_18_GOLBALUX_formularz_oferty1.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18/POIR/2017

Informacja_o _wyborze_ZO_18_POIR_2017_HKL

ZO_18_POIR_2017_Ladowarka_teleskopowa_Informacja_THUiS

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii  wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

3. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej– załącznik nr 9.

10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

©2024 GOLBALUX

Projekt i wykonanie: Net Partners