Projekty UE

Informujemy, że GOLBALUX SP. Z O.O. zrealizował projekt pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim.” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP. Projekt o numerze POPW.01.02.00-18-0008/19. 
Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" SP. Z O.O.
Nazwa projektu: "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów GOLBALUX SP. Z O.O na rynek francuski i szwedzki
Jednym z efektów projektu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu: 462 723,54 PLN;
Wartość kosztów kwalifikowanych: 376 198,00 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 319 768,30 PLN.
 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu była realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Przedmiotowy projekt umożliwił firmie GOLBALUX osiągnięcie następujących efektów:

1.Wdrożenie do oferty firmy:

a) dwóch znacznie udoskonalonych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane 35 m2,

b) trzech nowych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 35 m2,

- system modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych.

2.Stworzenie nowej marki.

3.Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

4.Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

 

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu była realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2022 dotyczące realizacji  Oprogramowania konfiguratora produktów online, 1 szt.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację Oprogramowania konfiguratora produktów online, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: automat  do nakładania tynku elewacyjnego i pilarka tarczowa (skosówka)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Automat  do nakładania tynku elewacyjnego - 1 szt – BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA*
CZĘŚĆ II: Pilarka tarczowa (skosówka) – 1 szt;

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 
*Z uwagi na konieczność uzupełnienia specyfikacji urządzenia postępowanie ofertowe zostało wznowione. 
Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_część II
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci ładowarki teleskopowej i ładowarki czołowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Ładowarka teleskopowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Ładowarka czołowa - 1 szt.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2022 dotyczące realizacji  Oprogramowania konfiguratora produktów online, 1 szt.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na realizację Oprogramowanie konfiguratora produktów online, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
•    Zapytanie ofertowe
•    Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
•    Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
•    Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3. 
•    Wizualizacja konfiguratora – Załącznik nr 4. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 24/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci  Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę środków trwałych w postaci Automat  do nakładania tynku elewacyjnego z funkcją malowania – 1 szt. w odniesieniu do projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci ładowarki teleskopowej i ładowarki czołowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Ładowarka teleskopowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Ładowarka czołowa - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3.Oświadczenie o pochodzeniu używanego środka trwałego
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Szlifierek 600, 2 szt.  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Szlifierka 600 - TYP A, 1 szt;
CZĘŚĆ II: Szlifierka 600 - TYP B, 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 22/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: automat  do nakładania tynku elewacyjnego i pilarka tarczowa (skosówka)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Automat  do nakładania tynku elewacyjnego - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Pilarka tarczowa (skosówka) – 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/TŁUMACZENIA DOT. ZAKUPU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ GOLBALUX I JEJ PODSTRON NA JĘZYK FRANCUSKI, SZWEDZKI A TAKŻE JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług polegających na kompleksowym tłumaczeniu strony internetowej www.golbalux.pl i jej podstron produktowych na język francuski, szwedzki a także język angielski w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/DRUK DOT. ZAKUPU USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych - katalogów w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: ścisk hydrauliczny i pilarka tarczowa (skosówka)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: ścisk hydrauliczny - 1 szt;

CZĘŚĆ II: pilarka tarczowa (skosówka) - 1 szt – BRAK OFERT

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: czopiarka do drewna,  trak piłowy, piła formatyzująca, wielopiła, piła obrzynająca, strugarka wielostronna, zestaw podajników.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Czopiarka do drewna - 1 szt;

CZĘŚĆ II: Trak piłowy do drewna średniowymiarowego, 1 szt;

CZEŚĆ III: Piła formatyzująca, 1 szt;

CZĘŚĆ IV: Wielopiła, 1 szt;

CZĘŚĆ V: Piła obrzynająca, 1 szt;

CZĘŚĆ VI: Strugarka wielostronna, 1 szt;

CZĘŚĆ VII: Zestaw podajników, 1 zestaw.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki:

 

ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/TŁUMACZENIA DOT. ZAKUPU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ GOLBALUX I JEJ PODSTRON NA JĘZYK FRANCUSKI, SZWEDZKI A TAKŻE JĘZYK ANGIELSKI
"GOLBALUX" Sp. z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na kompleksowym tłumaczeniu strony internetowej www.golbalux.pl i jej podstron na produktowych na język francuski, szwedzki a także język angielski w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Załączniki:
1.    Rozeznanie rynkowe
2.    Formularz ofertowy
3.    Oświadczenie o braku powiązań
 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/DRUK DOT. ZAKUPU USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 
"GOLBALUX" Sp. z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych - katalogów w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Załączniki:
1.  Rozeznanie rynkowe
2.  Formularz ofertowy
3.  Oświadczenie o braku powiązań.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/INT/2022 DOT. ZAKUPU USŁUGI WYKONANIA ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – BATIMAT 2022
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji na targi BATIMAT 2022 (Paryż, Francja), 3-6 października 2022 r. w ramach projektu pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Szlifierek 600, 2 szt.  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Szlifierka 600 - TYP A, 1 szt;
CZĘŚĆ II: Szlifierka 600 - TYP B, 1 szt;

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/INT/2022 DOT. ZAKUPU USŁUGI WYKONANIA ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – BATIMAT 2022


GOLBALUX zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji na:
- BATIMAT 2022 (Paryż, Francja), 3-6 października 2022 r.
w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
c) Rzut hali wystawowej  – załącznik nr 3.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 20/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci ścisk hydrauliczny i pilarka tarczowa (skosówka)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Ścisk hydrauliczny - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Pilarka tarczowa (skosówka) – 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: czopiarka do drewna,  trak piłowy, piła formatyzująca, wielopiła, piła obrzynająca, strugarka wielostronna, zestaw podajników 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Czopiarka do drewna - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Trak piłowy do drewna średniowymiarowego, 1 szt;
CZEŚĆ III: Piła formatyzująca, 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Wielopiła, 1 szt;
CZĘŚĆ V: Piła obrzynająca, 1 szt;
CZĘŚĆ VI: Strugarka wielostronna, 1 szt;
CZĘŚĆ VII: Zestaw podajników, 1 zestaw. 

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej i sprężarki śrubowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘSĆ I: Szlifierka szerokotaśmowa – 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Dwupiła formatowa i Formatyzerka dwustronna
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Dwupiła formatowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Formatyzerka dwustronna - 1 szt.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 18/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej i sprężarki śrubowej

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘSĆ I: Szlifierka szerokotaśmowa – 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt.

w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 16/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej

Postępowanie ofertowe zostało unieważnione. Zgodnie z rozdziałem VII. Zapytania „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA” punkt 12 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn."

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: zagęszczarka - ubijaczka skoczek, sprężarka śrubowa, strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych, rębak rozdrabniacz do drewna, urządzenie do badania szczelności domów.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Zagęszczarka - ubijaczka skoczek - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt – BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA*
CZĘŚĆ III: Strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych - 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Rębak rozdrabniacz do drewna - 1 szt;
CZĘŚĆ V: Urządzenia do badania szczelności domów - 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 
*Z uwagi na konieczność uzupełnienia specyfikacji urządzenia postępowanie ofertowe zostanie wznowione. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.III
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.IV
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.V

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: Dwupiła formatowa i Formatyzerka dwustronna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Dwupiła formatowa - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Formatyzerka dwustronna - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3.Oświadczenie o pochodzeniu używanego środka trwałego

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 16/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci szlifierki szerokotaśmowej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci szlifierki szerokotaśmowej w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 15/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci: zagęszczarka - ubijaczka skoczek, sprężarka śrubowa, strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych, rębak rozdrabniacz do drewna, urządzenie do badania szczelności domów

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Zagęszczarka - ubijaczka skoczek - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Sprężarka śrubowa – 1 szt;
CZĘŚĆ III: Strugarka czterostronna 7 głowicowa do bali klejonych - 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Rębak rozdrabniacz do drewna - 1 szt;
CZĘŚĆ V: Urządzenia do badania szczelności domów - 1 szt;
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 14/DST/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego