Projekty UE

 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Spodziewane efekty projektu to:

1.Wdrożenie do oferty firmy:

a) 2 znacznie udoskonalonych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane 35 m2,

b) 3 nowych produktów:

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 100 m2,

- drewniane domy prefabrykowane o budowie modułowej do 35 m2,

- system modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych.

2.Stworzenie nowej marki.

3.Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

4.Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

 

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

Informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.

Nazwa projektu: " Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu: 5 241 030,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 261 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 700,00 PLN.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 12/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy Samochodu z HDS-em w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Informujemy, iż nie złożono żadnej oferty.
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 11/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci Manipulatora płyt OSB KG.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci w postaci Manipulatora płyt OSB KG – 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 10/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy Samochodu z HDS-em w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Informujemy, iż nie złożono żadnej oferty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci Manipulatora płyt OSB KG.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę środków trwałych w postaci Manipulator płyt OSB KG - 1 szt. w odniesieniu do projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci przecinarki taśmowej warsztatowej, wiertarko frezarka stołowej, manipulator płyt OSB KG, rusztowania, giętarki do blachy, spawarka półautomatycznej MIGOTAM.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Przecinarka taśmowa warsztatowa  - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Wiertarko frezarka stołowa - 1 szt;
CZĘŚĆ III: Manipulator płyt OSB KG - 1 szt - BRAK OFERT;
CZĘŚĆ IV: Rusztowanie – 1 kpl;
CZĘŚĆ V: Giętarka do blachy - 1 szt;
CZĘŚĆ VI: Spawarka półautomatyczna MIGOTAM - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Samochód z HDS-em
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Samochodu z HDS-em – 1 szt w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 07.07.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci przecinarki taśmowej warsztatowej, wiertarko frezarka stołowej, manipulator płyt OSB KG, rusztowania, giętarki do blachy, spawarka półautomatycznej MIGOTAM
Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 07.07.2021 r. 

Załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci przecinarki taśmowej warsztatowej, wiertarko frezarka stołowej, manipulator płyt OSB KG, rusztowania, giętarki do blachy, spawarka półautomatycznej MIGOTAM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I: Przecinarka taśmowa warsztatowa  - 1 szt;
CZĘŚĆ II: Wiertarko frezarka stołowa - 1 szt;
CZĘŚĆ III: Manipulator płyt OSB KG - 1 szt;
CZĘŚĆ IV: Rusztowanie – 1 kpl;
CZĘŚĆ V: Giętarka do blachy - 1 szt;
CZĘŚĆ VI: Spawarka półautomatyczna MIGOTAM - 1 szt.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 8/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – wózek widłowy – 1 szt.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wózek widłowy, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/2021 dotyczące dostawy wózka widłowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wózka widłowego, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/2021 dotyczące dostawy wózka widłowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o
przedkłada do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy*. 

Dotyczy projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

*Zgodnie z pkt VII 12. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn.
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH –  Podnośnik samochodowy - zwyżka z koszem 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Podnośnik samochodowy - zwyżka z koszem w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci automatów do ostrzenia noży i frezów, polewarek i rusztowania
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I Automat do ostrzenia frezów – 1 szt,
CZĘŚĆ II Automat do ostrzenia noży - 1 szt,
CZĘŚĆ III Polewarka szczotkowa - 2 szt,
CZĘŚĆ IV Rusztowanie – 1 kpl. – BRAK OFERT.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.III

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/2021 dotyczące dostawy wózka widłowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wózka widłowego, 1 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – wózki widłowe,2 szt.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
- TYP A – 1 sztuka (CZĘŚĆ I)– anulowano*,
- TYP B – 1 sztuka (CZESĆ II) – rozstrzygnięto
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

*Zgodnie z pkt VIII 12. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_TYP B

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Podnośnik samochodowy - zwyżka z koszem
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Podnośnika samochodowego - zwyżka z koszem w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Zakup linii maszyn do wykonania wzorów paneli dachowych oraz podbić dachowych
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I Frezarka dolnowrzecionowa – 1 szt,
CZĘŚĆ II Wyrówniarka do drewna - 1 szt,
CZĘŚĆ III Grubościówka do drewna - 1 szt,
CZĘŚĆ IV Piła formatowa - 1 szt,
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.I
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.II
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.III
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego_cz.IV

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w postaci automatów do ostrzenia noży i frezów, polewarek i rusztowania

Treść:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci automatów do ostrzenia noży i frezów, polewarek i rusztowania w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - Komputery i urządzenia drukujące - wielkoformatowe

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci:
- Komputery (2 stanowiska) - CZĘŚĆ I,
- Urządzenia drukujące - wielkoformatowe (2 stanowiska) – CZĘŚĆ II.
w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Dziękujemy za złożone oferty. 

Załączniki:
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego_Komputery
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego_Urządzenia drukujące
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Centrum CNC

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Centrum CNC w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/2021 dotyczące dostawy wózków widłowych


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wózków widłowych, 2 szt. w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące zakupu linii maszyn do wykonania wzorów paneli dachowych oraz podbić dachowych

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci linii maszyn do wykonania wzorów paneli dachowych oraz podbić dachowych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 dotyczące dostawy komputerów i urządzeń drukujących

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Komputery i urządzenia drukujące - wielkoformatowe w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2021


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowanie wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX w  wyniku  wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.

Załączniki:
•    Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2021 dotyczące zaprojektowania wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych

Szanowni Państwo,
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na zaprojektowaniu wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX w  wyniku  wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.
4. Plan Realizacji Usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 4.
5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 5.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021 dotyczące dostawy Centrum CNC

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Centrum CNC w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/WNIP/2021/INT dotyczącego dostawy oprogramowania tj.  Zakupu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy wartości niematerialnych i prawnych  w postaci  Zakupu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/WNIP/2021 dotyczącego dostawy oprogramowania tj.  Zakup programów komputerowych konstrukcyjnych – 2 sztuki
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy oprogramowania tj.  Zakup programów komputerowych konstrukcyjnych – 2 sztuki w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
    • Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2021/INT dotyczące dostawy oprogramowania 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych  w postaci  Zakupu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. "Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2021 dotyczące dostawy oprogramowania 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania tj. Zakup programów komputerowych konstrukcyjnych – 2 sztuki w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: FRANCUSKIM I SZWEDZKIM

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: francuskim i szwedzkim w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH, ZAPROJEKTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, KATALOGU, NOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, KOMUNIKATÓW WZORCOWYCH ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ MARKI I STRATEGII MARKETINGOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych, zaprojektowanie strony internetowej, katalogu, nośników komunikacji marketingowej, komunikatów wzorcowych oraz opracowania nowej marki i strategii marketingowej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencje, Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach I Etapu działania nr: POPW.01.04.00-18-0108/18.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH, ZAPROJEKTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, KATALOGU, NOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, KOMUNIKATÓW WZORCOWYCH ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ MARKI I STRATEGII MARKETINGOWEJ

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze, zaprojektowanie strony internetowej, katalogu, nośników komunikacji marketingowej, komunikatów wzorcowych oraz opracowania nowej marki i strategii marketingowej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencje, Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach I Etapu działania nr: POPW.01.04.00-18-0108/18.

W załączeniu dokumentacja związania z postępowaniem ofertowym.
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań 

Plan  realizacji 

Zestawienie potwierdzające 

Oświadczenie o dysponowaniu zespołem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH 
Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: FRANCUSKIM I SZWEDZKIM

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica zaprasza do złożenia oferty na zakup usług doradczych związanych 
z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: francuskim i szwedzkim w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19

W załączeniu dokumentacja związania z postępowaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie

Metodologia realizacji usług 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 17.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii  wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

3. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej– załącznik nr 9.

10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

PROJEKT NR: POIR.03.02.02-00-0460/16

NAZWA PROJEKTU:

„Wdrażanie innowacyjnej technologii wykonania konstrukcji i elementów wyposażenia domów z drewna odpadowego klejonego przestrzennie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „GOLBALUX” Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 8 833 582,13 PLN (netto), 10 865 306,02 PLN (brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 5 999 637,76 PLN

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie innowacyjnej technologii wykonania konstrukcji i elementów wyposażenia domów z drewna odpadowego klejonego przestrzennie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „GOLBALUX” Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-0460/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie_ofertowe_nr_1_POIR_2017.pdf

Dokumentacja projektowa

1 ZO_GOLBALUX_formularz oferty_ost.docx

2_ZO_GOLBALUX_Zal 2_oświadczenie_o_braku_powiązań-1.docx

3_ZO_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia-1.docx

4_ZO_GOLBALUX_Zal_4_wykaz_osob.docx

5_UMOWA_ZO_GOLBALUX_Zal 5_wzor_umowy_29_03_2017.pdf

Hala_Produk_Przedmiar_Robot_I.pdf

Przedmiar_Robot_II_Czesc_Socjalna_Hala_Produkcyjna.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 2

CNC_ZO_ZAPYTANIE_GOLBALUX_centrum_ciesielskie_CNC.pdf

CNC_1_ZO2_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_Centrum_Ciesielskie_CNC.docx

2_CNC_ZO2_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_Centru_Ciesielskie_CNC.docx

3_CNC_ZO2_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia_Centrum_Ciesielskie_CNC.docx

Zapytanie ofertowe nr. 3

Zapytanie_ofertowe_nr_3_POIR_2017_–_linia_do_rozkroju_drewna_ta.pdf

Linia_1_ZO3_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_linia_do_rozkroju.docx

2_Linia_ZO2_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_Linia_do_rozkroju_drewna_tartacznego.docx

3_LINIA_ZO2_GOLBALUX_Zal_3_wykaz_doswiadczenia_linia_do_rozkroju_drewna_tartacznego.docx

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017 z dnia 10.04.2017

Informujemy, iż w dniu 10.04.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 1/POIR/2017. Zmianie uległy zapisy paragrafu 7 wzoru umowy.

W związku z tym wydłużony został termin składania ofert do 25.04.2017. Zmienione elementy zapytania poniżej.

1_ZO_1_POIR_2017.pdf

5_ZO_GOLBALUX_Zal 5_wzor_umowy_zmiana par_7-3_10_04_2017.doc

Zapytanie ofertowe nr.4

ZO_4_POIR_2017.pdf

1_ZO4_GOLBALUX_Zal_1_formularz_oferty_Suszarnie_Prozniowe-1.docx

2_ZO4_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx

Projekt_Architekto-Budowlany_Suszar_Prozniowa.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 5

ZO_5_POIR_2017.pdf

1_ZO5_GOLBALUX_Zal_1_formularz_ oferty_Piece_ CO.DOCX

2_ZO5_GOLBALUX_Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Projekt_Architekto-Budowlany_Inst_Odciagu_Trocin_Kotly-Piece.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 6

ZO_6_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO6_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO6_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

ProjektArchitekto-BudowlanySILOS.pdf

ProjektArchitekto-BudowlanyInstOdciaguTrocin.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 7

ZO_7_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO7_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO7_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 8

ZO_8_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO8_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO8_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan

Zapytanie ofertowe nr. 9

ZO_9_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO9_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO9_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx

Zapytanie ofertowe nr. 10

10_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_10_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO_10_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 11

11_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_11_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO_11_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 12

12_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO12_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO12_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 13

13_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO13_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO13_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 14

14_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO14_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO14_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe nr. 15

15_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO15_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO15_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1/POIR/2017

ZO1_WYBOR

Zapytanie ofertowe nr. 16

16_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO16_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO16_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_2.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_3.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_4.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 5/POIR/2017

INFO_O_WYBORZE_OFERTY_NR_5.jpg

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 8/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO8_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 9/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO9_POIR_2017_N.pdf

Zal_1_ZO9_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 10/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO10_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 11/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO11_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 12/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO12_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 13/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO13_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 14/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO14_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 15/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO15_POIR_2017_N.pdf

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017 zmianie uległa treść zapytania nr 16/POIR/2017. Zmianie uległ zapis pkt. XII.

ZO16_POIR_2017_N.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6/POIR/2017

Info_ZO_6_POIR_2017.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7/POIR/2017

Info_ZO_7_POIR_2017.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 8/POIR/2017

                                                                                                                       Info_ZO_8.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 9/POIR/2017

Info_ZO_9.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10/POIR/2017

Info_ZO_10.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 12/POIR/2017

Info_ZO_12.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13/POIR/2017

Info_ZO_13.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14/POIR/2017

Info_ZO_14.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16/POIR/2017

Info_ZO_16.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11/POIR/2017

Info_ZO_11.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15/POIR/2017

Info_ZO_15.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 17

ZO_17_POIR_2017.pdf

Zal_1_ZO_17_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_1_Formularz_oferty_ZO17.pdf

Zal_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

Zal_3_oswiadczenie_zbywcy.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17/POIR/2017

wybor_17_poir_2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 18

zo_18_2017.pdf

Zal_1_ZO_18_GOLBALUX_formularz_oferty.docx

Zal_2_ZO18_GOLBALUX_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zal_3_ZO17_GOLBALUX_oswiadczenie_zbywcy_dotyczace_uzywanego_srodka_trwa.docx

Informacja o sprostowaniu do zapytania ofertowego nr 18/POIG/2017 na dostawę ładowarki czołowej i ładowarki teleskopowej.

informacja_o_sprostowaniu.pdf

zapytanie_ofertowe18.pdf

Zal_1_ZO_18_GOLBALUX_formularz_oferty1.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18/POIR/2017

Informacja_o _wyborze_ZO_18_POIR_2017_HKL

ZO_18_POIR_2017_Ladowarka_teleskopowa_Informacja_THUiS

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “GOLBALUX” SP. Z O.O. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii  wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOLBALUX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

3. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej– załącznik nr 9.

10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

©2021 GOLBALUX

Projekt i wykonanie: Net Partners