O firmie

Historia

Początki działalności.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GOLBALUX powstało 1 października 1994 roku poprzez zarejestrowanie działalności gospodarczej. W 2007 roku przedsiębiorstwo zostało przeniesione aportem do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego GOLBALUX Sp. z o.o. Funkcjonowanie firmy nigdy nie było zawieszane, a skala działalności ulegała i ulega systematycznemu wzrostowi, pomimo wielokrotnego zastoju w szeroko pojętym sektorze drzewnym i budowlanym. W początkowym okresie działalności firma zajmowała się głównie produkcją konstrukcji budowlanych oraz produkcją elementów meblowych na potrzeby rynku krajowego, jak również na eksport do Danii, Niemiec, Szwecji, Francji i Włoch. Doświadczenie właścicieli firmy zdobyte za granicą zostało z powodzeniem wykorzystane do wejścia firmy na rynki zagraniczne oraz na zakup nowego parku maszynowego. W 1998 r. i w latach kolejnych zostały nabyte obiekty o powierzchni ponad 4 hektarów. Na istniejącym gruncie znajdowały się obiekty magazynów, hale warsztatowo-mechaniczne, wiaty gospodarcze oraz dwupiętrowy budynek biurowy, który z czasem został przekształcony w budynek mieszkalny dla pracowników.

Udane inwestycje, dynamiczny rozwój.

W 2003 roku firma postanowiła zainwestować w nowoczesne suszarnie do drewna, sterowane komputerowo poprzez mikroprocesor MMSD-02. Ta inwestycja okazała się bardzo trafiona dla przedsiębiorstwa GOLBALUX i była krokiem milowym dla rozwoju firmy. Kolejna inwestycja to zakup nowych obrabiarek do drewna, automatycznej instalacji odciągowej oraz zestawu filtrów powietrza ze składem odpadów drzewnych. Dzięki takim działaniom GOLBALUX wyprzedził konkurencję i zdobywał nowe rynki zbytu na swoje wyroby. Wraz z rozwojem firmy rozszerzono asortyment produkcji o budownictwo domów z drewna w różnych technologiach wykonania. Innowacyjna technika obróbki drewna i zastosowanie nowoczesnych maszyn pozwalała firmie GOLBALUX tworzyć piękne i ciepłe domy, których wnętrza posiadają niepowtarzalny urok oraz zdrowy i przyjazny człowiekowi mikroklimat.

W 2010 roku PPHU GOLBALUX Sp. z o.o. złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o objęcie ochroną patentową wzoru przemysłowego PT: „Narożnik węgłowy elewacji drewnianej domu”. W 2012 roku Urząd Patentowy na podstawie przepisów ustawy udzielił prawo własności przemysłowej na rzecz PPHU GOLBALUX Sp. z o.o. pod nr rejestracji – 17133.

W 2014 roku przedsiębiorstwo GOLBALUX podpisało ramową umowę o świadczenie innowacyjnych usług naukowo-badawczych z uczelnią SGGW w Warszawie (Partner: Zakład Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym).

W 2015 roku firma GOLBALUX ponownie dokonała zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP pod nazwą „Sposób wytwarzania elementu konstrukcyjnego i element konstrukcyjny” opracowany wspólnie z SGGW w Warszawie. Następnie firma uruchomiła własny dział badawczo-rozwojowy i jeszcze bardziej wzmocniła współpracę z uczelnią. Dzięki tym wspólnym działaniom GOLBALUX zwiększył asortyment oferowanych wyrobów, zwłaszcza o nowe, innowacyjne i znacząco ulepszone produkty dotyczące konstrukcji ściany, stropu, zewnętrznego węgła na boczne i narożne ściany domu z drewna oraz półbal wewnętrzny drewniany o grubości 40 mm z okładziną naklejaną.

W 2016 roku GOLBALUX zdobył Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii najlepszy produkt „Energooszczędne Domy z Drewna”.

W 2016 i 2017 roku przeprowadzono gruntowną modernizację zakładu oraz budowę nowej hali produkcyjnej, pomieszczeń logistycznych wraz z pomieszczeniami technicznymi. Zainwestowano w kolejne suszarnie komorowe i próżniowe do termicznej obróbki drewna oraz wybudowano wiaty gospodarcze. Nowa hala produkcyjna wyposażona została w najnowsze i innowacyjne centrum ciesielskie CNC z nowoczesną linią do prefabrykacji domów.

W 2018 roku w Rzeszowie odbył się konkurs LIDERZY REGIONU. W kategorii „Budownictwo” Kapituła wyróżniła fabrykę domów GOLBALUX za innowacyjną technologię produkcji domów z drewna oraz za bardzo dobre wyniki w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku.

GOLBALUX to lider z dalekosiężną wizją nowoczesności w budowie energooszczędnych domów z drewna. Rozwiązania oferowane przez firmę były prezentowane podczas targów branżowych odbywających się w Krakowie – organizowanych przez Stowarzyszenie Dom Drewniany. Firma GOLBALUX uczestniczy również w Międzynarodowych Targi Budownictwa w Rzeszowie oraz LUBDOM w Lublinie. Innowacyjne rozwiązania z zakresu budownictwa prefabrykowanego, oferowane pod marką GOLBALUX są dostępne na rynku i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

GOLBALUX odwiedzają różne wizytacje uczelni i szkół technicznych. Naszą fabrykę domów zobaczyli m.in. uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami budowy domów energooszczędnych oraz z produkcją wiązarów dachowych łączonych za pomocą kolczatek. Zajęcia terenowe poprowadzili: wicedyrektor mgr inż. Joanna Gierczak, mgr inż. Dorota Przytocka i mgr inż. Wojciech Bartnik. Wizytę w zakładzie odbyła też grupa uczestników studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Budownictwa i Geotechniki, kierunek – „Współczesne Budownictwo Drewniane”. Gościem honorowym był kierownik studiów dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH. Uczestnicy wizytacji zapoznali się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i projektowania w obszarze budownictwa drewnianego. W firmie zaprezentowano również szeroki zakres akustyki i izolacji oraz montaż instalacji elektrycznej w prefabrykacji. Goście mieli możliwość poznać nowoczesną prefabrykacją drewnianą, była to również okazja do obejrzenia nowoczesnej linii rozkroju drewna okrągłego oraz najnowocześniejszej technologii obróbki termicznej elementów konstrukcyjnych. Podsumowanie wizyty w fabryce GOLBALUX mogło być tylko jedno: „Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania pozostaną na długo w pamięci zwiedzających” – podsumował prof. AGH Andrzej Więckowski. Pani Prezes Halina Golba zaprosiła Pana Profesora na kolejne wizyty grup studentów podyplomowych studiów „Współczesne Budownictwo Drewniane”.

Strategia, plany i partnerzy biznesowi.

Obecnie fabryka domów GOLBALUX intensywnie pracuje nad rozwojem sieci sprzedaży. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi dystrybutorami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Firma zamierza skupiać się na rozwoju oferowanych rozwiązań i przekazywać ich sprzedaż w ręce profesjonalistów dysponujących bogatym doświadczeniem handlowym.  Zakład rozwija również produkcję powtarzalną, tworzymy domy prefabrykowane i modułowe, które mogą być konfigurowane w oparciu o potrzeby Klienta, jako odbiorcy końcowego. Firmy rozpoczynające współpracę z naszą fabryką mogą liczyć na szkolenia produktowe, wsparcie merytoryczne i marketingowe na każdym etapie procesu sprzedaży. Główny nacisk stawiamy na eksport, który stwarza większe możliwości generowania rentowności. Daje możliwość dywersyfikacji kanałów sprzedaży i nie powoduje uzależnienia od jednego rynku zbyt. Mamy szeroką wizję i ambitne plany rozwojowe. Przygotowujemy kolejne inwestycje, które w niedługim czasie zostaną zauważone. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma kontrahentami i sprzedajemy domy do Szwecji, Niemiec, Belgii i Francji. Bardzo cieszymy się ze współpracy na tych rynkach. Stawiamy na zwiększenie wolumenu sprzedaży wraz z wykorzystaniem trendów promujących ekologiczne i energooszczędne rozwiązania oraz odnawialne źródła energii w nowoczesnym budownictwie drewnianym.

Nasza fabryka domów, to duża rodzinna firma. Razem zatrudniamy prawie 100 pracowników. Od 25 lat współpracujemy z Lasami Państwowymi, które są dla nas podstawą, jak fundament dla domu. Współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi, transportowymi, a w szczególności z firmami produkującymi maszyny i narzędzia do obróbki drewna. Należymy do Stowarzyszenia Domy Drewniane i do Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Bardzo cenimy sobie współpracę z tymi stowarzyszeniami. Dostarczają nam ogromną wiedzę i pomoc w wielu kwestiach nowoczesnego budownictwa i innowacyjnych rozwiązań potrzebnych w codziennej produkcji budowy domów.

Halina Golba– Prezes Zarządu PPHU GOLBALUX Wiązownica.

©2024 GOLBALUX

Projekt i wykonanie: Net Partners