Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez montaż systemu do odpylania w hali produkcyjnej

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez montaż systemu do odpylania w hali produkcyjnej

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych

Nazwa Funduszu - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania - Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wartość dofinansowania: 200 737,60 PLN                 

Całkowita wartość zadania: 250 922,00 PLN

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie Golbalux Sp. z o.o. poprzez ograniczenie zagrożenia chorobami zawodowymi i wypadkami oraz redukcję niekorzystnych czynników ryzyka na stanowiskach brygadzista i pomocnik przy produkcji. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż instalacji odpylającej, która wpłynie na redukcję szkodliwego oddziaływania pyłów na pracowników zatrudnionych na stanowiskach brygadzista i pomocnik przy produkcji w Golbalux Sp. z o.o.

 


Przeczytaj także:

©2024 GOLBALUX

Projekt i wykonanie: Net Partners