PRZEWODNIK

 

 

 

 

W dniu 19 stycznia br. fabrykę domów odwiedzili uczestnicy studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wydział Budownictwa i Geotechniki kierunek – „Współczesne Budownictwo Drewniane”. Gościem honorowym był kierownik studiów dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH.

Współczesne budownictwo drewniane kierowane jest do absolwentów wyższych uczelni technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, menadżerów, kierowników, projektantów i inspektorów nadzoru. Natomiast zwiedzanie tak nowoczesnej fabryki domów to wyjątkowa okazja żeby poznać nowoczesną i innowacyjną technologie budowy domów. AGH jest prestiżową uczelnią, która kształci w obszarze budownictwa najlepszych inżynierów. Kierunek studiów podyplomowych „Współczesne Budownictwo Drewnianebardzo dobrze rozwija się – prof. Andrzej Więckowski.

Uczestnicy wizytacji w fabryce GOLBALUX zapoznali się z wiedzą teoretyczną i praktyczną                z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i projektowania w obszarze budownictwa drewnianego. W firmie zaprezentowano również szeroki zakres akustyki i izolacji oraz montaż instalacji elektrycznej w prefabrykacji. Uczestnicy w trakcie wizyty mieli okazję zapoznać się z nowoczesną prefabrykacją drewnianą i innowacyjną metodą produkcji przemysłowej. Była to również okazja do poznania nowoczesnej linii rozkroju drewna okrągłego oraz najnowocześniejszej technologii obróbki termicznej elementów konstrukcyjnych w produkowanych domach w fabryce Golbalux.

Fabryka domów Golbalux jest wyposażona w najnowsze i innowacyjne centra ciesielski CNC            w nowoczesną linię do prefabrykacji domów. Centrum ciesielskie wykonuje wszystkie cięcia, wiercenia, frezowanie, znakowanie cyfrowo oraz opisuje wszystkie elementy konstrukcyjne  automatycznie. Montaż konstrukcji ścian, stropów oraz wiązarów dachowych uzyskują najwyższą jakość. Zastosowane oprogramowania projektowe konstrukcji dają potężne narzędzie CAD/CAM przygotowane dla różnych obszarów zastosowań. Ważnym wyposażeniem w firmie jest nowoczesna linia do produkcji wiązarów dachowych.

Podsumowanie wizyty w fabryce GOLBALUX mogło być tylko jedno – nowoczesne i innowacyjne rozwiązania pozostaną na długo w pamięci zwiedzających.

 

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

Listopad 28, 2018

W dniu 28 listopada 2018 roku w Wiązownicy odbyły się zajęcia terenowe, w których wzięli udział uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego w Jarosławiu.  Odwiedzili  oni fabrykę domów drewnianych  „Golbalux” w Wiązownicy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami budowy domów szkieletowych. Była to również okazja do poznania nowoczesnej linii rozkroju drewna okrągłego oraz najnowocześniejszej technologii obróbki termicznej elementów konstrukcyjnych w produkowanych domach w fabryce Golbalux. Uczniowie klasy Technikum Budowlanego mieli również okazję zapoznać się z najnowszym i innowacyjnym centrum ciesielskim CNC, które wykonuje wszystkie cięcia, wiercenia, frezowanie, znakowanie cyfrowo oraz opisuje wszystkie elementy konstrukcyjne automatycznie. Zastosowane oprogramowania projektowe konstrukcji dają potężne narzędzie w przygotowaniu projektów domów. Gotowe projekty przekazywane są cyfrowo do automatycznej obróbki na centrum ciesielskie CNC.

Zajęcia terenowe w fabryce domów GOLBALUX poprowadzili: wicedyrektor mgr inż. Joanna Gierczak, mgr inż. Dorota Przytocka i mgr inż. Wojciech Bartnik oraz gospodarz fabryki Mieczysław Golba.

 

Lider Regionu 2018

 

22 marca br. w Rzeszowie przyznano statuetki dla Liderów Regionu. W konkursie przyznawane są statuetki za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju regionu Podkarpackiego. W kategorii “Budownictwo” Kapituła wyróżniła firmę “GOLBALUX” za innowacyjną technologię produkcji domów z drewna. W 2017 roku postawili na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania inwestując w rozwój firmy. Wybudowali nowoczesną halę produkcyjną o powierzchni 2000 m2. Wyposażyli ją w najnowsze i innowacyjne centra ciesielski CNC. Zamontowali nowoczesną linię do prefabrykacji domów. Zbudowali nowoczesną linię do produkcji wiązarów dachowych. Wszystkie cięcia, wiercenia, frezowanie, znakowanie i opisywanie wszystkich elementów konstrukcyjnych odbywają się automatycznie. W przycinaniu i budowie elementów konstrukcyjnych ścian, stropów oraz wiązarów dachowych uzyskują najwyższą jakość. Elementy konstrukcyjne projektowane są komputerowo i przekazywane w formie cyfrowej do dalszej obróbki. Wprowadzone oprogramowania projektowe konstrukcji daje potężne narzędzie CAD/CAM przygotowane dla różnych obszarów zastosowań. 3D CAD/CAM, to tworzenie przestrzennych modeli obiektów. Połączenie dwóch systemów CAD i CAM daje ogromne możliwości projektowo-produkcyjne. Tak rozbudowany program stwarza duże możliwości w prefabrykacji najbardziej skomplikowanych budynków. Duża rozpiętość zastosowań pozwala dostosować się do bieżących wymagań  i potrzeb klienta. Dzięki tym nowoczesnym, innowacyjnym rozwiązaniom i technologią zwiększyli kilkadziesiąt razy wydajność. Uzyskali dotąd nieosiągalną prędkość obrabianych elementów przy pełnej elastyczności  

i precyzji. To skutkuje czasem realizacji dotychczas nieosiągalnym z oczywistą korzyścią odbiorcy końcowego. Energooszczędne domy budują zgodnie z najwyższą innowacyjną sztuką ciesielską. Obecnie to duża rodzinna  FABRYKA ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW Z DREWNA „GOLBALUX”, założona została w 1994 roku.

O konkursie:

Konkurs ma już bogatą historię. Co roku wśród laureatów są znane, duże przedsiębiorstwa, jak                 i mniejsze podmioty gospodarcze, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Lider to ktoś z dalekosiężną wizją. Ktoś, kto śmiało podejmuje wyzwania, wytycza nowe ścieżki, podnosi poprzeczkę sobie i innym. Trudno wyobrazić sobie postęp bez twórczego fermentu, jaki kreują liderzy. To lokomotywy rozwoju cywilizacyjnego na Podkarpaciu. Dzięki ich aktywności polepszają się warunki życia – mówi Stanisław Sowa, redaktor naczelny “Nowin”.

 

Laureat XV edycji Konkursu PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ w kategorii Najlepsze Produkty:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

“GOLBALUX” Sp. z o.o.

Produkt:

Energooszczędne Domy z Drewna

(w innowacyjnej technologii budowy ścian)

21 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie, odbyła się uroczysta Gala XV edycji konkursu

“Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”.

O konkursie

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych. To również promowanie rozwoju gospodarczego województwa poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym. Już samo uczestnictwo w konkursie to nobilitacja dla każdego     z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw Podkarpacia.

Dotychczas przeprowadzono trzynaście edycji konkursu. Wzięło w nich udział ponad 1500 przedsiębiorstw, statuetką nagrodzono 130 firm, które dzięki posługiwaniu się tytułem laureata “Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” promują swój pozytywny wizerunek i ugruntowują pozycję na rynku.

W konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego województwa przynajmniej dwa lata bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Konkurs realizowany jest dwuetapowo. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie firmy wypełniają ankiety konkursowe. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym rozpoczynają się oceny eksperckie w oparciu o kryteria konkursu “Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, na podstawie przesłanych przez uczestników konkursu ankiet weryfikacyjnych. Kolejnym etapem jest wizytacja nominowanych firm. To właśnie po jej przeprowadzeniu Kapituła Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Finał konkursu, czyli uroczysta Gala “Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”, jest najważniejszym wydarzeniem w rocznym cyklu konkursu, uroczystym podsumowaniem i zamknięciem kolejnej edycji. Dzięki staraniom organizatorów, władzom województwa, Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Patronom konkursu uroczysta Gala wieńcząca Konkurs jest co roku jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych regionu. Obecność znamienitych gości oraz oprawa uroczystości jest znakomitą okazją do promocji firm biorących udział w “Podkarpackiej Nagrodzie Gospodarczej”.