Domki bez pozwolenia na budowę

gajowo 15 dws

Mały let­ni­sko­wy domek w kon­struk­cji szkie­le­tu drew­nia­ne­go. Salon z anek­sem ku­chen­nym i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka. Na pod­da­szu dwa po­ko­je i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

powierzchnia użytkowa 37.37 m²
powierzchnia zabudowy 30 m²
powierzchnia netto 47.06 m²
kubatura 175.93 m³
kąt nachylenia dachu 45°
wys. kalenicy 6.94 m
min. wymiary działki 13x14 m (z opinią p.poż.)

 

Technologia i innowacyjne rozwiązania:

W naszych domach i domkach stosujemy bardzo ekonomiczną i energooszczędną technologię wykonania ścian, stropów oraz paneli dachowych. Zajmujemy się głównie budową prefabrykowanych domów z drewna. Obecnie najlepszą ofertą dla naszych klientów jest „Dom bez rachunków” to innowacyjny model połączenia elementów bazujących na odnawialnych źródłach energii. Wystarczy zainstalować  w domkach 2 - 3 kW, a w domach 5 - 6 kW instalacji fotowoltaicznej (PV), wówczas osiągniemy budynek samodzielny energetycznie, który w ciągu roku generuje więcej energii z odnawialnych źródeł niż jej zużywa.

PROJEKTY „GRATIS”

<p><strong>Parter</strong></p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>1.1 salon/kuchnia</td>
			<td>20,85 m²</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1.2 łazienka</td>
			<td>4,48 m²</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>razem:</td>
			<td>25,33 m²</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

Parter

1.1 salon/kuchnia 20,85 m²
1.2 łazienka 4,48 m²
razem: 25,33 m²
<p>Poddasze</p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>2.1 komunikacja</td>
			<td>1,27 (1,32) m²</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2.2 pokój</td>
			<td>5,22 (10,77) m²</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2.3 pokój</td>
			<td>5,55 (9,64) m²</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>razem:</td>
			<td>12,04 m²</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)</p>

Poddasze

2.1 komunikacja 1,27 (1,32) m²
2.2 pokój 5,22 (10,77) m²
2.3 pokój 5,55 (9,64) m²
razem: 12,04 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

©2023 GOLBALUX

Projekt i wykonanie: Net Partners