PRZEWODNIK

Jubileusz 25-lecia rodzinnej firmy GOLBALUX w dniu 28 lipca 2019 roku

Historia fabryki domów gotowych GOLBALUX – 25 lat

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GOLBALUX powstało 1 października 1994 roku poprzez zarejestrowanie działalności gospodarczej. W 2007 roku przedsiębiorstwo zostało przeniesione aportem do PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO “GOLBALUX” Sp. z o.o.  Funkcjonowanie firmy nigdy nie było zawieszane, a skala działalności ulegała i ulega systematycznemu wzrostowi, pomimo wielokrotnego zastoju w szeroko pojętym sektorze drzewnym i budowlanym. W początkowym okresie działalności firma zajmowała się głównie produkcją konstrukcji budowlanych oraz produkcją elementów meblowych na potrzeby rynku krajowego, jak również na eksport do Danii, Niemiec, Szwecji, Francji i Włoch. Zdobyte doświadczenie zagranicą właścicieli firmy z powodzeniem zostało wykorzystane na zdobycie rynków zagranicznych oraz na zakup nowego parku maszynowego. W 1998 r. i w latach kolejnych zostały zakupione obiekty o powierzchni ponad 4 hektarów. Na istniejącym gruncie znajdowały się obiekty magazynów, hale warsztatowo mechaniczne, wiaty gospodarcze oraz dwupiętrowy budynek biurowy, który z czasem został przekształcony w budynek mieszkalny dla pracowników. W 2003 roku firma postanowiła zainwestować w nowoczesne suszarnie do drewna sterowane komputerowo poprzez mikroprocesor MMSD-02. Ta inwestycja była bardzo trafiona dla przedsiębiorstwa Golbalux i miała ogromne znaczenie na dalszy rozwoju firmy. Kolejna inwestycja to zakup nowych obrabiarek do drewna, automatycznej instalacji odciągowej, zestaw filtrów powietrza ze składem odpadów drzewnych. Dzięki takim działaniom firma Golbalux wyprzedzała ciągle konkurencję oraz zdobywała nowe rynki zbytu na swoje wyroby. Wraz z rozwojem firmy rozszerzono asortyment produkcji o budownictwo domów z drewna o różnej technologii wykonania. Budowa domów z drewna w połączeniu z nowoczesną techniką obróbki drewna z zastosowaniem nowoczesnych maszyn oraz termicznej obróbki drewna pozwalała firmie GOLBALUX tworzyć piękne, zdrowe i ciepłe  domy, a szczególnie których wnętrza posiadają niepowtarzalny urok oraz zdrowy i przyjazny człowiekowi mikroklimat. W 2010 roku PPHU Golbalux Sp. z o.o. złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o objęcie ochroną patentową wzoru przemysłowego PT: „Narożnik węgłowy elewacji drewnianej domu”. W 2012 roku Urząd Patentowy na podstawie przepisów ustawy udzielił prawo własności przemysłowej na rzecz PPHU Golbalux Sp. z o.o. pod nr rejestracji – 17133. W 2014 roku przedsiębiorstwo GOLBALUX podpisało ramową umowę o świadczenie innowacyjnych usług naukowo-badawczych z uczelnią SGGW w Warszawie Zakład Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym. W 2015 roku firma Golbalux ponownie dokonuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP „ Sposobu wytwarzania elementu konstrukcyjnego i element konstrukcyjny” opracowany wspólnie z SGGW w Warszawie. Następnie firma uruchamia własny działa badawczo rozwojowy i jeszcze bardziej wzmacnia współpracę z uczelnią. Dzięki tym wspólnym działaniom firma Golbalux zwiększyła jeszcze większy asortyment oferowanych wyrobów, zwłaszcza o nowe innowacyjne i znacząco ulepszone produkty dotyczące konstrukcji ściany, stropu, zewnętrznego węgła na boczne i narożne ściany domu z drewna oraz półbal wewnętrzny drewniany o grubości 40 mm z okładziną naklejaną. W 2016 roku firma Golbalux  zdobywa „Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą” w kategorii najlepszy produkt „Energooszczędne Domy z Drewna”. W 2016 i 2017 roku firma Golbalux przeprowadza gruntowną modernizację zakładu oraz budowę nowej hali produkcyjnej, pomieszczeń logistycznych wraz z pomieszczeniami technicznymi. Zainwestowano w kolejne suszarnie komorowe i próżniowe do termicznej obróbki drewna oraz wybudowane zostały wiaty gospodarcze. Nowa hala produkcyjna wyposażona została w najnowsze i innowacyjne centrum ciesielskie CNC  z  nowoczesną linią do prefabrykacji domów. Wszystkie cięcia, wiercenia, frezowanie, znakowanie i opisywanie wszystkich elementów konstrukcyjnych odbywają się automatycznie. W przycinaniu i budowie elementów konstrukcyjnych ścian, stropów oraz wiązarów dachowych uzyskują najwyższą jakość. Elementy konstrukcyjne projektowane są komputerowo i przekazywane w formie cyfrowej do dalszej obróbki. Wprowadzone przez firmę Golbalux nowoczesne oprogramowania projektowe konstrukcji daje potężne narzędzie CAD/CAM przygotowane dla różnych obszarów zastosowań. 3D CAD/CAM, to tworzenie przestrzennychmodeli obiektów. Połączenie dwóch systemów CAD i CAM daje ogromne możliwości projektowo-produkcyjne. Tak rozbudowany program stwarza duże możliwości w prefabrykacji najbardziej skomplikowanych budynków. Duża rozpiętość zastosowań pozwala dostosować się do bieżących wymagań i potrzeb klienta. Inwestycja firmie Golbalux pozwoliła uzyskać dotąd nieosiągalną prędkość obrabianych elementów przy pełnej elastyczności i precyzji. To skutkuje czasem realizacji dotychczas nieosiągalnym z oczywistą korzyścią odbiorcy końcowego. Energooszczędne domy budujemy zgodnie z najwyższą innowacyjną sztuką ciesielską – mówi Prezes firmy Pani Halina Golba. Firma Golbalux posiada obecnie do dyspozycji ponad 4 000 m2 hal produkcyjnych i prawie 4 ha powierzchni magazynowo składowej. W hali produkcyjnej zainstalowana została również nowoczesna linia do produkcji wiązarów dachowych.Wykonywanie konstrukcji drewnianych w fabryce ma cały szereg zalet. Stosujemy wysokiej jakości materiały, które podlegają kontroli i certyfikacji. Produkcja maszynowa jest bardzo wydajna, obniża koszt robocizny. Wytwarzanie na specjalistycznych maszynach gwarantuje dokładność wymiarów, a co za tym idzie równe połacie dachowe.  Konstrukcja ma zaprojektowane i obliczone wszystkie węzły. Czas montażu na budowie konstrukcji dachowej jest bardzo krótki. W 2018 roku w Rzeszowie odbył się konkurs LIDERZY REGIONU. W kategorii “Budownictwo” Kapituła wyróżniła fabrykę domów “GOLBALUX” za innowacyjną technologię produkcji domów z drewna oraz za bardzo dobre wyniki w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Golbalux to lider z dalekosiężną wizją nowoczesności w budowie energooszczędnych domów z drewna. Rozwiązania oferowane przez firmę GOLBALUX były prezentowane podczas targów branżowych odbywających się w Krakowie – organizowane przez Stowarzyszenie Dom Drewniany. Firma Golbalux  uczestniczy również w Międzynarodowych Targi Budownictwa w Rzeszowie oraz  LUBDOM w Lublinie. Innowacyjne rozwiązania z zakresu budownictwa prefabrykowanego, oferowane pod marką GOLBALUX są dostępne na rynku i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Fabrykę domów Golbalux odwiedzają różne wizytacje uczelni i szkół technicznych. Pod koniec ubiegłego roku Fabrykę domów odwiedzili uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami budowy domów energooszczędnych oraz z produkcją wiązarów dachowych łączonych za pomocą kolczatek. Uczniowie klasy. Zajęcia terenowe w fabryce domów GOLBALUX poprowadzili: wicedyrektor mgr inż. Joanna Gierczak, mgr inż. Dorota Przytocka i mgr inż. Wojciech Bartnik. Natomiast na początku bieżącego roku fabrykę domów Golbalux odwiedziła 20 osobowa grupa uczestników studiów podyplomowychAkademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydział Budownictwa i Geotechniki kierunek – „Współczesne Budownictwo Drewniane”. Gościem honorowym był kierownik studiów Dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH.   Uczestnicy wizytacji w fabryce GOLBALUX zapoznali się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i projektowania w obszarze budownictwa drewnianego. W firmie zaprezentowano również szeroki zakres akustyki i izolacji oraz montaż instalacji elektrycznej w prefabrykacji. Uczestnicy w trakcie wizyty mieli okazję zapoznać się z nowoczesną prefabrykacją drewnianą i innowacyjną metodą produkcji przemysłowej. Była to również okazja do poznania nowoczesnej linii rozkroju drewna okrągłego oraz najnowocześniejszej technologii obróbki termicznej elementów konstrukcyjnych w produkowanych domach w fabryce Golbalux. Podsumowanie wizyty w fabryce GOLBALUX mogło być tylko jedno – nowoczesne i innowacyjne rozwiązania pozostaną na długo w pamięci zwiedzających – podsumował: prof. AGH Andrzej Więckowski.   Pani Prezes Halina Golba zaprosiła Pana profesora na kolejne wizyty grup studentów podyplomowych studiów „Współczesne Budownictwo Drewniane”. Plany na przyszłość? Obecnie fabryka domów Golbalux głównie pracuje nad rozwojem sieci sprzedaży. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi dystrybutorami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Firma zamierza skupiać się na rozwoju oferowanych rozwiązań i przekazywać ich sprzedaż w ręce profesjonalistów dysponujących bogatym doświadczeniem handlowym.  Firma rozwija również produkcję powtarzalną, tworzymy domy prefabrykowane i modułowe, które mogą być konfigurowane w oparciu o potrzeby Klienta,  jako odbiorcy końcowego. Firmy rozpoczynające współpracę z naszą fabryką domów mogą liczyć na szkolenia produktowe, wsparcie merytoryczne i marketingowe na każdym etapie procesu sprzedaży. Główny nacisk stawiamy na eksport, który stwarza większe możliwości generowania rentowności. Daje możliwość dywersyfikacji kanałów sprzedaży i nie powoduje uzależnienia od jednego rynku zbytu. Jesteśmy z naszymi klientami już 25 lat, których bardzo cenimy i szanujemy. Mamy szeroką wizję i bogate plany bo chcemy dalej rozwijać się. Planujemy już kolejne inwestycje, które w niedługim czasie zostaną zauważone. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma kontrahentami i już sprzedajemy domy na rynki zagraniczne do Szwecji, Niemiec, Belgii i Francji. Bardzo cieszymy się ze współpracy na tych rynkach. Stawiamy na zwiększenie wolumenu sprzedaży wraz z wykorzystaniem trendów promujących ekologiczne i energooszczędne  rozwiązania oraz odnawialne źródła energii w nowoczesnym budownictwie drewnianym. Nasza Fabryka domów, to duża rodzinna firma. Razem zatrudniamy prawie 100 pracowników. Od 25 lat współpracujemy z Lasami Państwowymi, które są dla nas podstawą, jak fundament dla domu. Współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi, transportowymi, a w szczególności z firmami produkującymi maszyny i narzędzia do obróbki drewna. Należymy do Stowarzyszenia Domy Drewniane i do Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Bardzo cenimy sobie współpracę z tymi stowarzyszeniami. Dostarczają nam ogromną wiedzę i pomoc w wielu kwestiach nowoczesnego budownictwa i innowacyjnych rozwiązań potrzebnych w codziennej produkcji budowy domów – Halina Golba– Prezes Zarządu PPHU GOLBALUX Wiązownica.